Catégories
Actus

Covid 19: Kêu gọi ủng hộ Việt Nam / Covid 19: Appel aux dons pour le Viet Nam

Texte en Français ci-dessous

Kêu gọi quyên góp

Covid 19 : những người nghèo nhất bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các biện pháp cách ly !

Cũng như hầu hết các quốc gia trên thế giới , VN phải đối mặt với dịch Covid-19. Trước nguy cơ dịch bệnh, chính phủ Việt Nam đã phản ứng nhanh chóng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cực kỳ quyết liệt và cho đến nay đã hạn chế được phần nào sự lây lan của virut. 

Nhưng gần đây, số bệnh nhân tăng lên đã dẫn đến đất nước phải bước sang thời kỳ cách ly toàn xã hội. Tình hình này sẽ gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế và khiến những người nghèo nhất rơi vào tình trạng cực kỳ khó khăn. Để khẩn trương khắc phục vấn đề này, chính phủ đã quyết định dành hơn một tỷ euro để hỗ trợ kinh tế cho những người nghèo, các lao động bị mất việc và các doanh nghiệp cá thể nhỏ ngừng hoạt động.

Đáp lại lời kêu gọi của chính phủ, một phong trào ủng hộ đã huy động đông đảo người Việt Nam và Việt kiều trên thế giới nhằm giúp đỡ những người nghèo nhất. Hội Người Việt Nam tại Pháp đáp lại lời kêu gọi này và khẩn trương gửi về cho Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam một khoản đóng góp đầu tiên là 5 000 euros.

Hội Người Việt Nam tại Pháp kêu gọi tất cả người Việt sinh sống tại Pháp và bạn bè ủng hộ đồng bào trong nước. Bất kỳ sự đóng góp nào, dù nhỏ đến đâu cũng sẽ hữu ích. Danh sách các nhà tài trợ (nếu muốn) sẽ được công bố và cập nhật thường xuyên trên trang web của Hội, và toàn bộ tiền đóng góp sẽ được chuyển về đầy đủ cho chính phủ Việt Nam.

Cảm ơn sự hảo tâm của các bạn


Covid 19 : Aidons les Vietnamiens les plus démunis pénalisés par les mesures de confinement

Le Vietnam, comme de nombreux pays à travers le monde, est touché par l’épidémie de Covid 19. Face à cette crise, le gouvernement vietnamien a réagi rapidement et a pris des mesures de précaution extrêmement drastiques qui ont permis jusqu’à maintenant de limiter la propagation du virus.

Malheureusement le pays entre dans une période de confinement qui va mettre à mal son économie et plonger les personnes les plus pauvres dans une situation extrêmement difficile. Pour pallier en urgence à ce problème, le gouvernement a débloqué plus d’un milliard d’euros pour soutenir économiquement les plus pauvres, les travailleurs de rue, les chômeurs, les petites entreprises.

En réponse à l’appel du gouvernement, un élan national de solidarité mobilise les vietnamiens et les viet kieu du monde entier afin d’apporter une aide financière aux plus démunis. l’Union Générale des Vietnamiens de France répond à cet appel et envoie en urgence une première contribution financière de 5000€ au fonds de solidarité mis en place par le gouvernement Vietnamien.

A cette occasion, l’UGVF appelle tous les viet kieu et amis à soutenir le peuple vietnamien en faisant des dons. Tout don, peu importe son montant sera utile. Le nom des donateurs (qui le souhaitent) sera publiée et mise à jour régulièrement sur le site de l’UGVF et les dons seront reversés en intégralité au gouvernement vietnamien.

Merci pour votre générosité. 

Vous êtes plus d’une centaine à répondre à notre appel de dons Covid 19. Nous remercions sincèrement à nos généreux donateurs de leur soutien.

Parmi eux, nous remercions:

BONNET Alain, BUI KIM Thuy, CAM Romain, DAILLOUX Cuc, DANG Phuong Anh, DAVANT Xuan, DO Hang, DUC NAM Nguyen, GADMER Sylvie, HA Thi Minh Huong, HA PHUOC Jean Hoang, HA PHUOC CHI Minh Pierre, HOANG Cam Linh, HOANG Sang, HUA Ngoc Tam, HUA Thanh Long, JANEZ Joelle, KHUC Mailan, LA Vu Bao Duy, LACAL Yamina, LAM NGOC HONG Christine, LE Trong Ly, LE Thi Thuy Uyen, LEWIS Danielle, LY Hoai Trinh, NGO Thuan Hong Anh, NGUYEN Trieu Dong, NGUYEN Elise, NGUYEN Van Huong, NGUYEN Viet Son, NGUYEN DAC Ha, NGUYEN DUY Tan, NGUYEN VAN KY Therese, PHAM Hao Nhien, PHAM Anh Thu, PHAM DOAN Hap, PHAN Huynh, PHIM Beo, THAM Le Khiem, THAM Jerome, THAM Vinh, THUC ANH Nguyen, TRAN Ngoc Tuyen, TRAN Marie Anne, TRAN Thi Thanh Thuy, TRAN THI Sam, TRINH Pham, VAN Lan Anh, VO DINH Kim, VO SI Dan, VO SI Doan Phuong, VU Tuan Nghiem, VUONG Huu Phuoc, VUONG Huu Nhan, VUONG Huu Hai, YAHOUEDEOU Jean-Baptiste, ainsi que nos généreux donateurs restés anonymes

plus d’informations ici:

http://ubmttqvn.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=63&Group=67&NID=7142&thu-keu-goi-toan-dan-tham-gia-ung-ho-phong-chong-dich-covid-19-cua-doan-chu-tich-uy-ban-trung-uong-mttq-viet-nam

https://moh.gov.vn/hoat-dong-cua-dia-phuong/-/asset_publisher/gHbla8vOQDuS/content/toan-dan-ung-ho-phong-chong-dich-covid-19

https://laodong.vn/infographic/anh-huong-dich-covid-19-ai-se-nhan-duoc-tien-ho-tro-794914.ldo