Home / Trang chủ  / Tin tức  / Thu nhập bình quân (GDP) đầu người của Việt Nam qua các thời kỳ

Thu nhập bình quân (GDP) đầu người của Việt Nam qua các thời kỳ

GDP bình quân đầu người của Việt Nam : Năm 1995 : 277 USD Năm 2000 : 390 USD Năm 2005 : 688 USD Năm 2010 : 1318 USD Năm 2015 : 2085 USD Năm 2021 : 3743 USD GDP bình quân đầu người của VN (Nguồn : Banque

GDP bình quân đầu người của Việt Nam :

Năm 1995 : 277 USD

Năm 2000 : 390 USD

Năm 2005 : 688 USD

Năm 2010 : 1318 USD

Năm 2015 : 2085 USD

Năm 2021 : 3743 USD

GDP bình quân đầu người của VN (Nguồn : Banque mondiale)

Sau 26 năm, GDP bình quân của Việt Nam đã tăng gần 14 lần.

Qua đó thấy được, Việt Nam đã tích cực phát triển kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.

Giai đoạn 2021-2025, Chính phủ Việt Nam định hướng sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chủ yếu theo chiều sâu, hoàn thiện mô hình tăng trưởng đồng bộ trên cả phương diện kinh tế – kỹ thuật, kinh tế – xã hội và kinh tế – sinh thái.

Cùng với đó, Việt Nam sẽ thúc đẩy phát triển trên nền tảng đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy lợi thế so sánh và chủ động hội nhập quốc tế. Từ đó, Việt Nam góp phần đưa GDP bình quân tiệm cận với các nước lớn khác trong khu vực.

Trong năm 2022, Việt Nam phấn đấu đạt GDP bình quân đầu người khoảng 3.900 USD. Cùng với đó, theo Nghị quyết số 16/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025 của Chính phủ, Việt Nam phấn đấu GDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt khoảng 4.700-5.000 USD.

Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu sẽ trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 7.500 USD, người dân có chất lượng cuộc sống cao. Cùng với đó, đến năm 2045, Việt Nam đặt mục tiêu sẽ trở thành nước phát triển và có thu nhập cao.


dienhai.nguyen@free.fr

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Skip to content