Home / Liên hệ

Liên hệ chúng tôi

UGVF Union Générale des Vietnamiens de France

Hội Người Việt Nam Tại Pháp

Association loi 1901- J.O. du 26-05-82

Mở cửa mỗi thứ hai, thứ năm, thứ sáu từ 9:00 đến 11:00 và từ 13:00 đến 17:00.

Thứ ba và thứ tư từ 10:00 đến 17:00 liên tục.

Địa chỉ

16, Rue du Petit Musc

75004 Paris

Điện thoại

SĐT : (+33) 1 42 72 39 44

Mạng xã hội
Gửi tin nhắn cho chúng tôi

    Đăng kí nhận bảng tin điện tử
    Đừng bỏ lỡ!
    Learn Awesome Quick Tactics to convert more visitors of your website to subscribers and clients.
    Skip to content