Home / Trang chủ  / Tin tức  / Thư của Sứ quán gửi các hội đoàn và kiều bào tại Pháp nhằm Góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thư của Sứ quán gửi các hội đoàn và kiều bào tại Pháp nhằm Góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Kính gửi các bác, cô, chú, anh, chị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ đã ban hành Nghị quyết và Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật

Kính gửi các bác, cô, chú, anh, chị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ đã ban hành Nghị quyết và Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Dự kiến, Dự thảo này sẽ được đưa ra thảo luận tại Kỳ họp thứ 4 và trình thông qua tại Kỳ hợp thứ 6 Quốc hội Khóa XV. 

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp xin trân trọng đề nghị các quý Hội quan tâm tìm hiểu và góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi):

(1) Trước hết là các điều khoản liên quan đến quyền lợi của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, trong đó có 02 điều liên quan trực tiếp là Điều 30 (Nhận quyền sử dụng đất) và Điều 47 (Quyền và nghĩa vụ về sử dụng đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam).

Đối với Điều 30, Dự thảo đã tiếp thu ý kiến của Bộ Ngoại giao về việc bỏ hạn chế người Việt Nam định cư ở nước ngoài chỉ được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong các dự án phát triển nhà ở (Luật Đất đai hiện hành). Cụ thể, điểm g, khoản 1, điều 30 của Dự thảo quy định “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở được mua, thuê mua, nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở hoặc được nhận quyền sử dụng đất ở”. Tuy nhiên, Điều 47 vẫn còn quy định chưa đảm bảo sự tương thích giữa các điều khoản của Dự thảo Luật.

Các góp ý bằng văn bản và thư điện tử (email) xin gửi về Đại sứ quán trước ngày 22/02/2023 để tổng hợp gửi về các cơ quan chức năng trong nước. Đại sứ quán xin gửi kèm theo các tài liệu sau để các quý Hội tìm hiểu và cho ý kiến:

– Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) – Một số nội dung gợi ý về đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (2) Ngoài ra, các quý Hội có thể góp ý về các vấn đề khác, như:

– Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. – Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. – Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

– Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. – Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa. – Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài có kế hoạch tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của người Việt Nam ở nước ngoài về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vào đầu tháng 3/2023. Khi có thông tin, Đại sứ quán sẽ thông báo mời đại diện quý Hội tham dự. Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các quý Hội. 

M. NGUYEN The Mai
Premier Secrétaire

Section politique

Ambassade du Vietnam en France

Ad: 61 rue Miromesnil 75008 Paris

Tel: 0752186813

Mail: nguyen.themai@ambassade-vietnam.fr

================

dienhai.nguyen@free.fr

Review overview
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content