Home / Thủ tục hành chính

UGVF có thể giúp bạn trong một số thủ tục hành chính:

Thủ tục lãnh sự tại ĐSQ Việt Nam tại pháp 

1) Cấp, đổi hộ chiếu 

2) Công chứng, thị thực giấy tờ theo bản chính 

3) Ghi vào sổ hộ tịch việc cấp giấy khai sinh 

4) Miễn thị thực (visa 5 năm) 

Liên hệ : 01 42 72 39 44 – contact@ugvf.org

Skip to content