Home / Đóng Hội phí

Đóng Hội phí

Năm mới đến rồi! Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để ghi tên vào UGVF! Hãy ghi tên vào Hội người Việt Nam tại Pháp.

Ghi tên vào HNVNTP là giúp Hội có được tài chính để tổ chức các sinh hoạt, mua các vật dụng nhằm phục vụ cộng đồng Việt Nam, hoạt động hướng về Việt Nam.

Ghi tên vào HNVNTP, các bạn sẽ được hưởng mức giá ưu đãi hoặc được miễn phí và có được bảo hiểm khi tham gia các sự kiện của Hội.

Ghi tên vào HNVNTP, các bạn sẽ được phát thẻ hội viên và mỗi khi thanh toán qua mạng, các bạn sẽ được hưởng giá đặc biệt với thẻ hội viên của mình.

Để ghi tên vào HNVNTP, xin nhấn vào đường link sau đây :

Buổi tri ân các hội viên lão thành
Rencontre des Membres Emérites de l’UGVF 2018

Thiếu Nhi múa Tết Đinh Dậu
Danse des enfants au Nouvel an lunaire
2017
 
Đại hội thể thao 100 năm
Olympiades Vietnamiennes du Centenaire 2019
Trường Kiên Hảo: Xây dựng lớp học
Ecole Kien Hao: Construction de salles de classe 2019
Skip to content