Home / Trang chủ  / Tin tức  / Chi phí xây dựng 1km đường cao tốc ở Việt Nam

Chi phí xây dựng 1km đường cao tốc ở Việt Nam

Theo Bộ Xây dựng, suất vốn đầu tư công trình bao gồm chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, một

Theo Bộ Xây dựng, suất vốn đầu tư công trình bao gồm chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, một số khoản mục chi phí khác, và thuế giá trị gia tăng.

Và suất vốn đầu tư này chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư, lãi vay đối với các dự án sử dụng vốn vay.

Theo suất vốn đầu tư vừa được Bộ Xây dựng công bố thì chi phí để xây dựng 1km đường ô tô cao tốc 4 làn xe trung bình 186,1 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng khoảng 170,6 tỷ đồng, chi phí thiết bị khoảng 4,2 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ Xây dựng, suất vốn đầu tư đường cao tốc được tính toán theo tiêu chuẩn Việt Nam, bao gồm các chi phí xây dựng nền đường, mặt đường, hệ thống thoát nước, nút giao, các công trình hạng mục phụ trợ, cống chui dân sinh…

Theo công ty Nhà nước SETRA của Pháp (Service d’études sur les transports, les routes et leurs aménagements)  thì phí xây dựng 1 km đường cao tốc (4 làn) tại nước này là 6,2 triệu € / km (tương đương 162 tỷ ĐVN).

dienhai.nguyen@free.fr

Review overview
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content