Home / Tin buồn

VƯƠNG Thiên Cúc 26/12/1932 – 01/08/2021 Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin : vợ, mẹ, bà chúng tôi là Vương Thiên Cúc đã qua đời ngày 01/08/2021 tại Sài Gòn trong giấc ngủ bình yên. Gia đình ông Vương Hữu Hải, các con : Thiên Ngọc và Pascal, Thiên Ngọc Phượng và Jean

0

Hội người Việt Nam tại Pháp vô cùng thương tiếc báo tin ông Nguyễn Tich Kỳ, người sáng lập và phụ trách Hợp Ca Quê Hương, đã vĩnh biệt chúng ta ngày 03-05-2021, hưởng thọ 85 tuổi. Lễ tang  sẽ được tổ chức vào ngày 11/5/2021 tại Crématorium du parc de Clamart: 104 Rue de la

0

0

HNVNTP vô cùng thương tiếc báo tin bà Alice DOISELET đã từ trần ngày 25 tháng 2 năm 2021. Bà là thành viên của hiệp hội ASAH1er ở Arcueil, cùng với sự hợp tác của các dự án UGVF dành cho trẻ em Mái Ấm Tre Xanh ở Thành Phố Hồ

0

Được tin giáo sư Nguyễn Quang Riệu đã từ trần ngày 05/01/2021, lúc 23g15 tại Pháp do dịch Covid-19, hưởng thọ 89 tuổi, Hội người Việt Nam tại Pháp xin thành thật chia buồn cùng anh Nguyễn Quý Đạo và tang quyến. 

0