Home / Lớp Tiếng Việt

Lớp Tiếng Việt ở quận IV Paris

Dạy tiếng và Văn hoá Việt Nam

Lớp THIẾU NHI – THIẾU NIÊN do Cô Claudine đảm nhận:
Nhiều trình độ: từ lớp vỡ lòng đến lớp tiếng việt hỗ trợ các em để chuẩn bị thi bằng tú tài Pháp với ngôn ngữ tiếng Việt
.

  • Học theo nhóm: 2 – 4 trẻ.
  • Mỗi tuần học một buổi 1 tiếng, trừ các dịp nghỉ lễ.

Lớp dành cho NGƯỜI LỚN do Thầy Kiệt đảm nhận:
Dạy nói tiếng Việt nhiều trình độ trong thời gian ngắn.

  • Học theo nhóm 4 – 8 người: 2 tiếng /1 tuần.
  • Học cá nhân: 15 buổi, mỗi buổi 1 tiếng 30. Mỗi tuần có thể học 1 -2 buổi tùy theo cá nhân theo học.
L’École PASTEUR était une école privée de l’enseignement Français de 1955 à 1976 allant des classes de CP aux classes des TERMINALES ES-S-Lsituée au n°12 rue Sương Nguyệt Ánh  Saïgon 1er arrondissement 
Le père de Can Van Kiệt était le Fondateur-Directeur de l’École PASTEUR de 1955 à 1976. 
Cette école est devenue actuellement une école maternelle appartenant à l’État Vietnamien. 

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:
ĐT: 01 46 68 37 84 / 06 95 44 25 06
E-mail: galmaisonvietnam@yahoo.fr

Skip to content