Home / Trang chủ  / Tin tức  / Hòa thượng Thích Trí Quảng được suy tôn Pháp chủ Giáo hội Phật giáo

Hòa thượng Thích Trí Quảng được suy tôn Pháp chủ Giáo hội Phật giáo

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng, 82 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Giám luật Giáo hội, được Đại hội đại biểu lần thứ IX suy tôn làm Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng, 82 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Giám luật Giáo hội, được Đại hội đại biểu lần thứ IX suy tôn làm Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Nghi thức suy tôn Đức pháp chủ Thích Trí Quảng diễn ra sáng 29/11 tại Hà Nội, trong phiên bế mạc Đại hội lần thứ IX Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Theo Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam là lãnh đạo tối cao về đạo pháp và giới luật.

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng sinh năm 1940 tại Gia Định (TP HCM). Năm 10 tuổi, ngài xuống tóc xuất gia với Đại lão hòa thượng Thích Trí Đức tại tổ đình Huê Nghiêm (Thủ Đức); được hòa thượng cho thọ giới Sa-di (giới đầu tiên một tu sĩ được thọ nhận để tu học, gồm 10 giới) tại tổ đình Linh Nguyên (Long An).

Từ năm 1957 đến 1960, ngài tu học tại Phật học đường Nam Việt, chùa Ấn Quang (Sài Gòn). Ngài Thích Trí Quảng được đăng đàn thọ giới Tỳ-kheo (hay còn gọi là Đại giới, gồm 250 giới) năm 1960, tại Đại giới đàn Ấn Quang, dành riêng cho các học tăng vừa tốt nghiệp Phật học đường Nam Việt.

Bốn năm sau đó, ngài làm giảng sư, rồi du học tại Đại học Rissho, Nhật Bản đến năm 1972.

Trở về nước, ngài được các bậc giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất suy cử đảm nhiệm Vụ trưởng Phiên dịch và Trước tác thuộc Tổng vụ Hoằng pháp. Ngài được Đức đệ nhị Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đặc cách tấn phong giáo phẩm thượng tọa lúc 37 tuổi.

Sau khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập năm 1981, ngài là thành viên Thường trực Hội đồng Trị sự, đảm nhiệm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương. Ngài từng làm Phó ban, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP HCM.

dienhai.nguyen@free.fr

Review overview
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content