Home / Trang chủ  / Tin buồn  / Nguyễn Quang Tiến (1938-2023)

Nguyễn Quang Tiến (1938-2023)

Hội người Việt Nam tại Pháp vô cùng đau buồn báo tin ông Nguyễn Quang Tiến đã từ trần ngày 27/08/2023, hưởng thọ 85 tuổi. Tham gia phong trào từ lúc còn trẻ, ông là

Hội người Việt Nam tại Pháp vô cùng đau buồn báo tin ông Nguyễn Quang Tiến đã từ trần ngày 27/08/2023, hưởng thọ 85 tuổi. Tham gia phong trào từ lúc còn trẻ, ông là hội viên tích cực và hiện là thành viên Ban đại diện HNVNTP.

Chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng chị Ngọc Hạnh và các cháu Hồng Tâm, Kim Tú et Quang Tuấn.

Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF)

dienhai.nguyen@free.fr

Review overview
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content