Home / Hương Quê

Nhóm sinh hoạt Hương Quê vừa được thành lập để đáp ứng thêm một số khía cạnh sinh hoạt mới của Hội Người VN tại Pháp :

  • Tạo ra nơi gặp gỡ cho những bác, anh, chị đã từng ít nhiều đã đóng góp tham gia phong trào VK, với Hội, nhưng nay vì điều kiện cuộc sống, tuổi tác, sức khỏe không thể thường xuyên đến sinh hoạt với Hội, và đặc biệt những anh chị trí thức « trẻ » đang nghĩ hưu từng tham gia trong các hiệp hội Khoa học Kỹ thuật, Khoa học Xã hội, hội Y học VN tại Pháp.
  • Hương Quê sẽ là nơi sinh hoạt đặc biệt trong môi trường văn hóa văn nghệ Việt  Nam và cũng là nơi trao đổi  về tình hình đất nước.
  • Nhóm sinh hoạt này mong  sẽ là cầu nối  thông tin của HNVNTP, khi mà còn nhiều bà con chúng ta chưa quen vào mạng Internet để theo dõi tin tức của Hội và đồng thời cũng  là cầu nối với quê hương thông tin về những chính sách của nhà nước đối với VK.
  • Nhóm sẽ dùng các hình thức liên lạc thông tin “cổ truyền” tùy theo đối tượng: thư bưu chính, điện thoại, nhắn tin, hiện đại hơn là e-mail, hoặc Viber, WhatsApp, Zalo, Messenger.

Liên hệ chúng tôi

Hương Quê

Điện thoại: Hội quán +33 (0)142723944

E-mail: huongque@ugvf.org

Gửi tin nhắn

    Skip to content