Home / Trang chủ  / Tin tức  / Khôi phục màu xanh cho đất nước

Khôi phục màu xanh cho đất nước

Giữa 2021 và 2023, cả nước đã trồng gần 770 triệu cây, vượt qua kế hoạch đặt ra trong dự án "Trồng một tỷ cây cho giai đoạn 2021-2025" của Chính phủ, với tỷ lệ

Giữa 2021 và 2023, cả nước đã trồng gần 770 triệu cây, vượt qua kế hoạch đặt ra trong dự án “Trồng một tỷ cây cho giai đoạn 2021-2025” của Chính phủ, với tỷ lệ vượt trội hơn 121%.

Tổng số vốn huy động để triển khai dự án trong ba năm qua là gần 9.500 tỷ đồng (387,8 triệu đô la), trong đó ngân sách nhà nước đóng góp 23,8%, số còn lại đến từ nguồn lực xã hội và các nguồn khác.

Thông tin này được công bố trong buổi họp tổng kết ba năm thực hiện dự án “Trồng một tỷ cây cho giai đoạn 2021-2025”.

Một số tỉnh đã đạt được kết quả nổi bật, đặc biệt là Lào Cai (61 triệu cây), Phú Thọ (52 triệu), Long An (45 triệu), Gia Lai (37 triệu), Nghệ An (34 triệu).

Các bộ, cơ quan trung ương cũng như nhiều doanh nghiệp và cá nhân đã tích cực tham gia vào chương trình trồng cây.

Trong giai đoạn 2024-2025, dự án sẽ tiếp tục với việc trồng hơn 492 triệu cây, trong đó có hơn 275 triệu cây và 98.210 ha rừng, tương đương với hơn 216 triệu cây.

Tại buổi họp, các đại biểu đã thảo luận về kết quả đạt được, khó khăn, giới hạn và các biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả dự án trong những năm sắp tới.

Cuối cùng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nguyễn Quốc Trí, đã kêu gọi các đơn vị và địa phương tiếp tục tuân thủ kế hoạch đã được phê duyệt để trồng cây, tăng cường ý thức trong cộng đồng về lợi ích và khuyến khích sự tham gia của mỗi người vào chương trình.

dienhai.nguyen@free.fr

Review overview
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content