Home / Về Nguồn

Về Nguồn

Chi hội Về Nguồn ,là thành viên của  HNVNTP , gồm  đa số là  nhửng người Việt sang Pháp từ khoàng 20 năm sau này .
Những hoat động
a) Hướng về cộng đồng Việt Kiều
– Tổ chức sinh hoạt thiếu nhi  mổi chiều thứ bảy
– Cùng với HNVNTP , tổ chức Tết Nguyên Đán , TTT , các sinh hoat văn hóa như triển lãm , hôi thảo , vv…
– Tổ chức gặp gở các cha mẹ thiếu nhi và bạn bè nhân dịp Noel , Têt Tây

b) Hướng về VN
– Tham gia với HNVNTP như : cứu trợ đồng bào bị  bảo lụt ,giúp học bổng  cho các trẻ em học sinh nghèo , đóng góp chống dịch  covid ở VN , vv…
– Xây dựng các lớp học cho trường tiểu học Kiên Hảo ở Kiên Giang

Liên hệ với chúng tôi

Về Nguồn

E-mail : thieunhi@ugvf.org

Facebook

Gửi tin nhắn

    Skip to content