Home / Trang chủ  / Tin tức  / Hơn 78 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử được cấp

Hơn 78 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử được cấp

Tính đến ngày 23/2 đã thu nhận hơn 21 triệu hồ sơ cấp định danh điện tử, trong đó phê duyệt hơn 20 triệu hồ sơ; có khoảng 4,5 triệu tài khoản kích hoạt, tiếp

Tính đến ngày 23/2 đã thu nhận hơn 21 triệu hồ sơ cấp định danh điện tử, trong đó phê duyệt hơn 20 triệu hồ sơ; có khoảng 4,5 triệu tài khoản kích hoạt, tiếp tục phát triển các tiện ích trên VNeID theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (đã có 128.855 lượt khai báo thông tin lưu trú từ 29.110 công dân; có 803 tin phản ánh về an ninh, trật tự từ 501 công dân qua VNeID).

Đồng thời đã cấp hơn 78 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho công dân…; nền tảng căn cước công dân gắn chip đã ứng dụng trên các lĩnh vực, tạo được kết quả nổi bật…

Từ việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là dữ liệu gốc, đã triển khai, kết nối, chia sẻ với 13 đơn vị bộ, ngành, 1 doanh nghiệp nhà nước (EVN), 3 doanh nghiệp viễn thông và 60 địa phương. Tiếp tục hỗ trợ các đoàn thể xây dựng dữ liệu quản lý đoàn viên, hội viên trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Triển khai kết nối, làm sạch thông tin thuê bao di động của 3 nhà mạng viễn thông: Viettel, MobiFone, VinaPhone…

Việc quản lý cư trú theo phương thức mới bằng việc sử dụng mã số định danh cá nhân, thẻ căn cước công dân gắn chip giúp công dân giảm được các thủ tục hành chính, không phải mang theo giấy tờ có chứa thông tin cá nhân đã có trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giảm chi phí khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan (như chi phí sao y chứng thực sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy); giúp cơ quan nhà nước giảm chi phí để lưu trữ hồ sơ, giấy tờ; công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính, đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính công qua mạng, giảm thiểu tình trạng “tham nhũng vặt”…

dienhai.nguyen@free.fr

Review overview
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content