Home / Trang chủ  / Tin tức  / Từ ngày 15/8/2023, khi về nước, không còn bắt buộc hộ chiếu phải có hạn ít nhất 6 tháng trở lên

Từ ngày 15/8/2023, khi về nước, không còn bắt buộc hộ chiếu phải có hạn ít nhất 6 tháng trở lên

Theo đó, tại khoản 11 Điều 1 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi

Theo đó, tại khoản 11 Điều 1 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2023 sửa đổi về điều kiện xuất cảnh của công dân Việt Nam từ ngày 15/8/2023 như sau :

– Công dân Việt Nam được xuất cảnh khi có đủ các điều kiện sau đây :

+ Có giấy tờ xuất nhập cảnh còn nguyên vẹn, còn thời hạn sử dụng ;

+ Có thị thực hoặc giấy tờ xác nhận, chứng minh được nước đến cho nhập cảnh, trừ trường hợp được miễn thị thực ;

+ Không thuộc trường hợp bị cấm xuất cảnh, không được xuất cảnh, bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật.

– Người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự, người chưa đủ 14 tuổi ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này phải có người đại diện hợp pháp đi cùng.

Trước đây, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 yêu cầu công dân Việt Nam khi xuất cảnh (hoặc nhập cảnh) phải có giấy tờ xuất nhập cảnh còn nguyên vẹn, còn thời hạn sử dụng. Đối với hộ chiếu phải còn hạn sử dụng từ đủ 06 tháng trở lên.

Tuy nhiên tại Luật sửa đổi 2023, quy định hộ chiếu phải còn hạn sử dụng từ đủ 06 tháng trở lên khi xuất cảnh đã bị bãi bỏ. Thay vào đó, công dân Việt Nam chỉ cần có giấy tờ xuất nhập cảnh còn nguyên vẹn và còn thời hạn sử dụng.

Chú ý : Khi về thăm Việt Nam, hộ chiếu khi trở ra vẫn phải còn hiệu lực.

dienhai.nguyen@free.fr

Review overview
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content