Home / Trang chủ  / Tin tức  / Những nỗ lực của Việt Nam về phát triển kinh tế và giảm nghèo

Những nỗ lực của Việt Nam về phát triển kinh tế và giảm nghèo

Ngày 15/11, tại ngôi nhà xanh Liên Hợp Quốc (LHQ) ở Hà Nội, Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về quyền phát triển - ông Surya Deva đã chủ trì buổi họp báo, thông báo

Ngày 15/11, tại ngôi nhà xanh Liên Hợp Quốc (LHQ) ở Hà Nội, Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về quyền phát triển – ông Surya Deva đã chủ trì buổi họp báo, thông báo kết quả chuyến công tác 10 ngày tại Việt Nam. 

Ông Surya Deva nhận định, những nỗ lực của Việt Nam để phát triển kinh tế và giảm nghèo đáng được ghi nhận. Mặt khác, Việt Nam nên làm nhiều hơn nữa để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa. 

Sau đây là toàn văn bản báo cáo :

https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/development/sr/20231115-eom-statement-viet-nam-sr-dev-vn.pdf

dienhai.nguyen@free.fr

Review overview
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content