Home / Lịch sử

Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF), hành trình hơn trăm năm.

©Archive_UGVF

Cách đây hơn một thế kỷ, vào ngày 18 tháng 6 năm 1919, nhà yêu nước trẻ tuổi Nguyễn Ái Quốc, sau này trở thành Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã sáng lập ra « Nhóm những người An Nam yêu nước » (Groupe des Patriotes annamites) và gửi bản Yêu sách tám điểm của dân tộc Việt Nam đến Hội nghị Versailles.
Đây là sự kiện đánh dấu sự ra đời của Phong trào Việt kiều tại Pháp, tiền thân của các hội đoàn yêu nước của người Việt tại Pháp và người kế thừa hiện nay là Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) được thành lập vào tháng 4 năm 1976, sau ngày đất nước Việt Nam hoàn toàn thống nhất.

Skip to content