Home / Trang chủ  / Tin tức  / Chi tiết bảng lương của giáo viên khi tăng lương cơ sở từ 1/7/2023

Chi tiết bảng lương của giáo viên khi tăng lương cơ sở từ 1/7/2023

Ngày 11/11/2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Trong đó, từ ngày 1/7/2023, thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên

Ngày 11/11/2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Trong đó, từ ngày 1/7/2023, thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành là 1,49 triệu đồng/tháng.

Theo quy định hiện hành, tiền lương của giáo viên được tính bằng công thức sau : Tiền lương = Lương cơ sở x Hệ số lương.

dienhai.nguyen@free.fr

Review overview
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content