Home / Trang chủ  / Tin tức  / Phê duyệt chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam năm 2025

Phê duyệt chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam năm 2025

Thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải đã rà soát, bổ sung, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án và tiếp tục chuẩn bị, đặt mục tiêu đến năm 2025

Thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải đã rà soát, bổ sung, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án và tiếp tục chuẩn bị, đặt mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Báo cáo này đã được Phó thủ tướng Trần Hồng Hà phê duyệt ngày 17-04.

Nhiều hội nghị, hội thảo lấy ý kiến của các cơ quan, chuyên gia, nhà khoa học được tổ chức. Đơn vị soạn thảo cũng đã lấy ý kiến 20 địa phương có dự án đi qua và các bộ, ban, ngành liên quan.

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đã được trình Chính phủ từ tháng 2/2019. Chính phủ đã thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước để thẩm định báo cáo.

Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam dự kiến khởi công năm 2028

Theo báo cáo tiền khả thi, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đi qua 20 tỉnh, đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa, chiều dài 1.545 km, tốc độ khai thác tối đa khoảng 320 km/h. Đoàn tàu sử dụng công nghệ động lực phân tán.

Tổng mức đầu tư dự kiến toàn bộ dự án khoảng 58,71 tỷ USD bao gồm : chi phí giải phóng mặt bằng 1,98 tỷ USD, chi phí xây dựng 31,58 tỷ USD, thiết bị 15 tỷ USD, chi phí quản lý dự án, tư vấn 5,82 tỷ USD, chi phí dự phòng 4,07 tỷ USD.

dienhai.nguyen@free.fr

Review overview
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content