Home / Trang chủ  / Tin tức  / Tỷ lệ hộ nghèo của 10 tỉnh thành thay đổi ra sao trong 16 năm qua

Tỷ lệ hộ nghèo của 10 tỉnh thành thay đổi ra sao trong 16 năm qua

TỉnhTỷ lệ nghèo năm 2006Tỷ lệ nghèo năm 2021Mức độ giảmLai Châu58,2%27,9%30,3%Hà Tĩnh31,5%5,9%25,6%Hòa Bình32,5%8,2%24,3%Thanh Hóa27,5%6,3%21,2%Lào Cai35,6%14,8%20,8%Quảng Trị28,5%8,1%20,4%Quảng Bình26,5%7,7%18,8%Bắc Kạn39,2%20,6%18,6%Đắk Nông26,5%8,2%18,3%Đắk Lắk24,3%7%17,3%

TỉnhTỷ lệ nghèo năm 2006Tỷ lệ nghèo năm 2021Mức độ giảm
Lai Châu58,2%27,9%30,3%
Hà Tĩnh31,5%5,9%25,6%
Hòa Bình32,5%8,2%24,3%
Thanh Hóa27,5%6,3%21,2%
Lào Cai35,6%14,8%20,8%
Quảng Trị28,5%8,1%20,4%
Quảng Bình26,5%7,7%18,8%
Bắc Kạn39,2%20,6%18,6%
Đắk Nông26,5%8,2%18,3%
Đắk Lắk24,3%7%17,3%

dienhai.nguyen@free.fr

Review overview
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content