Home / Trang chủ  / Khoa học  / “Danh nhân khoa học và Lược sử khoa học thế giới”

“Danh nhân khoa học và Lược sử khoa học thế giới”

' Danh nhân khoa học và Lược sử khoa học thế giới, Quyển 1 : Từ thời cổ đại đến cuối thế kỷ thứ 18'. Tác giả là ông Lâm Thành Mỹ, Giáo sư Đại

‘ Danh nhân khoa học và Lược sử khoa học thế giới, Quyển 1 : Từ thời cổ đại đến cuối thế kỷ thứ 18’.

Tác giả là ông Lâm Thành Mỹ, Giáo sư Đại học Pháp, từng giảng dạy và nghiên cứu ở I.N.S.A. (Institut National des Sciences Appliquées-Lyon) và E.N.S.A.I.T. (Ecole Nationale des Arts et Industries Textiles -Roubaix).

Sách nói về Khoa học từ Ai Cập, Lưỡng Hà, Hy Lạp, Trung Quốc, Ấn Độ, Ả Rập sang Âu Châu. Sách dày 400 trang, xuất bản năm 2023, Nhà xuất bản Tổng Hợp, T.P. Hồ Chí Minh.

Giá bán ở Pháp : 15 €, kể cẩ phí gửi qua bưu điện. Liên lạc với tác giả :

Lâm Thành Mỹ,

Địa chỉ : 9 rue Jacques Moyron, 69006 Lyon,

ĐT : 06 52 57 11 74 / 04 78 93 00 67,

E-mai l: lamthanhmyxuan@gmail.com.

Nếu gởi ngân phiếu, xin đề tên Lam Thanh My.

dienhai.nguyen@free.fr

Review overview
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content