Home / Triển lãm

Triển lãm

©Archive_UGVF

 

Một truyền thống đã có từ rất nhiều năm nay, HNVNTP cùng với các hội đoàn bạn như AAFV, CID và TTVH đã thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo về văn hoá, âm nhạc cùng với những triển lãm tại Hội quán hay tại Trung tâm văn Hóa Việt Nam tại Pháp, v.v

Như các buổi triển lãm :

  • Vietnamiens en France des années vingt aux années cinquante  (với François Triệu)
  • Việt Nam đất nước, con người – Nhìn từ biển, đảo 
  • Nguyễn Ái Quốc– Hồ Chí Minh và các nhà yêu nước cách mạng Việt Nam