Home / Trang chủ  / Tin tức  / GDP Việt Nam năm 2022 so với thế giới như thế nào ?

GDP Việt Nam năm 2022 so với thế giới như thế nào ?

GDP Việt Nam năm 2022 được dự báo xếp thứ 5 trong khu vực ASEAN Theo dự báo được công bố vào tháng 10/2022 của IMF, quy mô GDP của Indonésie dẫn đầu trong khu vực ASEAN, đạt

GDP Việt Nam năm 2022 được dự báo xếp thứ 5 trong khu vực ASEAN

Theo dự báo được công bố vào tháng 10/2022 của IMF, quy mô GDP của Indonésie dẫn đầu trong khu vực ASEAN, đạt khoảng 1.290 tỷ USD. Xếp sau Indonésie là Thái Lan với 534,76 tỷ USD.

Cùng với đó, Malaisie (434,06 tỷ USD), Singapour ( 423,63 tỷ USD), Việt Nam (413,81 tỷ USD) và Philippines (401,66 tỷ USD). Theo đó, quy mô GDP Việt Nam năm 2022 theo dự báo của IMF đứng thứ 5 trong khu vực ASEAN.

GDP Việt Nam năm 2022 được dự báo xếp thứ 14 khu vực châu Á

Năm 2022, 5 quốc gia có quy mô GDP nhất gồm có Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Iran và Hàn Quốc, chiếm hơn 94% GDP của châu Á. Trong khi đó, Đông Timor là quốc gia được dự báo có quy mô GDP nhỏ nhất châu Á, đạt 2,46 tỷ USD.

Bên cạnh đó, châu Á có 7 quốc gia được dự báo có quy mô GDP trên 1.000 tỷ USD và 14 quốc gia được dự báo có quy mô GDP trên 100 tỷ USD.

Trong các nước thuộc khu vực Đông Nam Á, Indonésie, Thái Lan, Malaisie, Singapour, Việt Nam và Philippines được dự báo lọt top 15 quốc gia có quy mô GDP lớn nhất châu Á năm 2022.

Theo đó, Indonésie (6), Thái Lan (8) Malaisie (12), Singapour (13), Việt Nam (14) và Philippines (15) trong top 15 quốc gia được dự báo có quy mô GDP lớn nhất châu Á năm 2022.

GDP Việt Nam năm 2022 được dự báo xếp thứ 37 trên thế giới

Đối với các nước trong khối ASEAN, nước có dự báo xếp hạng cao nhất là Indonésie, xếp thứ 17 trong các quốc gia có GDP lớn nhất thế giới năm 2022. Theo sau là Thái Lan (26), Malaisie (35), Singapour (36), Việt Nam (37) và Philippines (39).

So với năm 2021, Malaisie, Việt Nam và Singapour được dự báo có cải thiện trong bảng xếp hạng 50 quốc gia có quy mô GDP lớn nhất thế giới. Cụ thể, Malaisie nhảy 4 bậc (từ thứ 39 năm 2021 lên 35 năm 2022), Việt Nam nhảy 4 bậc (từ thứ 41 năm 2021 lên 37 năm 2022) và Singapour nhảy 1 bậc (từ thứ 37 năm 2021 lên 36 năm 2022).

Cùng với đó, Philippines và Indonésie được dự báo giảm bậc trong bảng xếp hạng 50 quốc gia có quy mô GDP lớn nhất thế giới năm 2022. Philippines giảm 10 bậc (từ vị trí thứ 29 năm 2021 xuống thứ 39 trong năm 2022) và Indonésie giảm 1 bậc (từ thứ 16 năm 2021 xuống 17 năm 2022).

dienhai.nguyen@free.fr

Review overview
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content