Home / Trang chủ  / Hoạt động hướng về Việt Nam

Việt Nam luôn cần vắc-xin, mặc dù đã có nhiều cá nhân quyên góp tuy nhiên chưa đạt mục tiêu được đặt ra.Hãy tiếp tục

Trong năm 2017, chương trình Nhịp cầu Nhân ái của Hội Người Việt Nam tại Pháp (HNVNTP) đã thu được 43.000 euros, tương đương hơn