Home / Trang chủ  / Hoạt động hướng về Việt Nam

Có gần 70 người đăng ký vui Tết Quê Em cùng với Về Nguồn

CÙNG VUI GIAO THỪA VỚI TẤM LÒNG ƯU ÁI TRẺ THƠ VIỆT NAM Số tiền thu được sẽ dùng để xây mới 8 lớp học

Dự án cải tạo 8 phòng học và mua thiết bị máy tính cho trường Kiên Hảo. Năm 2019, nhờ sự đóng góp của các

Dự án cải tạo 8 phòng học và mua thiết bị máy tính cho trường Kiên Hào

VOV5 phỏng vấn Ông Nguyễn Thanh Tòng, nguyên Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp.

*Diễn đàn các tổ chức đoàn kết quốc tế của các cộng đồng nhập cư (Forum des Organisations de solidarité Internationale issues des Migrations)

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng trầm trọng tại Pháp nên chúng tôi buộc phải hủy đêm "Cùng vui giao thừa 2021

Năm 2019, với sự đóng góp của quý vị, nhóm Về Nguồn đã xây mới 2 lớp học cho trường tiểu học Kiên Hảo,

1 2
Skip to content