Home / Trang chủ  / Tin tức  / Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong gửi nhân dân TPHCM