Home / Trang chủ  / Đại hội thứ 16 HNVNTP

Đại hội thứ 16 HNVNTP

Ban Chấp Hành Hội người Việt Nam tại Pháp trân trọng mời anh/chị đến tham dự: Đại hội thứ 16 Hội người Việt Nam tại PhápChủ nhật 11/12/2022 từ 14g00 đến 19g00ILCI, 77 rue Dunois, 75013

Ban Chấp Hành Hội người Việt Nam tại Pháp trân trọng mời anh/chị đến tham dự:


Đại hội thứ 16 Hội người Việt Nam tại Pháp
Chủ nhật 11/12/2022 từ 14g00 đến 19g00
ILCI, 77 rue Dunois, 75013 Paris Métro Chevaleret (ligne 6)

Đại hội sẽ có các nhiệm vụ sau :

– Kiểm tra hoạt động và báo cáo tài chính của nhiệm kỳ 2019 – 2022

– Thảo luận và quyết định các phương hướng và cơ cấu tổ chức mới, những thay đổi (nếu có) về Điều lệ và Nôi quy của Hội và chương trình hoạt động cho nhiệm kỳ 16 (2022-2025)

-Bầu các cơ quan đại diện và trách nhiệm Hội cho nhiệm kỳ 16 (2022-2025)

Trong phiên họp ngày 14/9/2022 Ban Chấp Hành Hội người Việt Nam tại Pháp đã quyết định thành lập Ban Trù Bị Đại hội 16 (BTB ĐH16)  Ban trù bị có trách nhiệm tổ chức Đại hội, đồng thời đưa ra những đề nghị nhằm tạo điều kiện tốt nhất để tất cả hội viên có thể tham gia thảo luận một cách hiệu quả và đến dự đông đảo ĐH16.

Các thể lệ tham  gia thảo luận và dự Đại Hội 16 sẽ được BTB ĐH16 thông báo  trong thời gian sắp tới cùng với  các tài liệu về nội dung , về thủ tục để đóng góp cho Đại hội.

Mỗi hội viên đều có quyền tham dự Đại hội và ứng cử vào Ban chấp hành Hội (điều 8 của Điều lệ, điều 9 của Nội quy) với điều kiện đóng đầy đủ niên liễm (năm 2021-2022 : 25€)

Mỗi hội viên đều có thể tham dự Đại hội và ứng cử vào BCH ( điều thứ 8 trong bản Điều lệ và điều thứ 9 trong Nội quy )

– Chỉ những hôi viên đã đóng hội phí trong năm và đã là thành viên trong của Hội ít nhứt trong một năm vừa qua hoặc được sự đồng ý cuả BTK mới được tham gia bầu cử ở ĐH

– Chỉ những hôi viên đã đóng hội phí trong năm và đã là thành viên trong của Hội ít nhứt trong một năm vừa qua và được 2 thành viên của BCH bảo trợ mới có thể ra ứng cử BCH của HNVNTP

Chúng tôi rất mong anh/chị sẽ tích cực tham gia chuẩn bị và sẽ có mặt tại Đại Hội 16 .

Xin thân ái chào anh/chị.

Thay mặt Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2022

VƯƠNG HỮU NHÂN

Chủ tịch

ani88ht@gmail.com

Review overview
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content