Home / Trang chủ  / Tìm thực tập, việc làm  / Tìm người để trò chuyện bằng tiếng Việt

Tìm người để trò chuyện bằng tiếng Việt

Ông bác lớn tuổi nhưng vẫn tò mò, đang tìm kiếm một sinh viên nam hoặc nữ, để trò chuyện bằng tiếng Việt từ 1 giờ 30 đến 2 giờ mỗi tuần. Địa điểm tại Paris, Quận

Ông bác lớn tuổi nhưng vẫn tò mò, đang tìm kiếm một sinh viên nam hoặc nữ, để trò chuyện bằng tiếng Việt từ 1 giờ 30 đến 2 giờ mỗi tuần.

Địa điểm tại Paris, Quận 20.

Liên hệ: Thu 0625366603

ani88ht@gmail.com

Review overview
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content