Home / Trang chủ  / Tin tức  / Chúng ta tự hào về nước Pháp.

Chúng ta tự hào về nước Pháp.

Hãy cùng nhau gìn giữ sự đoàn kết và lòng nhân ái trong mỗi người chúng ta. Một số người đã chọn bỏ phiếu cho sự sợ hãi và phân biệt đối xử vì tuyệt vọng

Hãy cùng nhau gìn giữ sự đoàn kết và lòng nhân ái trong mỗi người chúng ta.

Một số người đã chọn bỏ phiếu cho sự sợ hãi và phân biệt đối xử vì tuyệt vọng hoặc thiếu hiểu biết. Chúng tôi, những người Việt Nam thế hệ đầu tiên, thứ hai, thứ ba và thậm chí thứ tư trong cộng đồng người Việt tại Pháp, tin rằng chung sống trong một nước Pháp đoàn kết và hòa hợp sẽ tốt hơn một nước Pháp đầy sợ hãi.

Chúng ta yêu nước Pháp này, nơi tôn vinh sự khác biệt. Một nước Pháp đa sắc tộc, luôn tỏa sáng trên toàn thế giới. Một nước Pháp khoan dung, công bằng và đoàn kết.

Hôm nay, vì thế hệ đi trước và thế hệ tương lai, chúng ta cần phải sáng suốt trước thực tế mới này bằng cách nỗ lực tương trợ và tôn trọng lẫn nhau, khoan dung và đoàn kết để tiếp tục phát triển đất nước Pháp tương lai mà trong đó tất cả mọi người được chung sống cùng nhau và cùng nỗ lực giữ cho đất nước này luôn thống nhất và đầy lòng nhân ái.

dienhai.nguyen@free.fr

Review overview
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content