Home / Trang chủ  / Tin tức  / Từ hôm nay 01-07-2024, lương tối thiểu tăng 6%, lương hưu tăng 15%

Từ hôm nay 01-07-2024, lương tối thiểu tăng 6%, lương hưu tăng 15%

Ngày 30/6, Chính phủ ban hành Nghị định 74 tăng 6% lương tối thiểu tháng và giờ, căn cứ trên đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Cụ thể, mức lương tối

Ngày 30/6, Chính phủ ban hành Nghị định 74 tăng 6% lương tối thiểu tháng và giờ, căn cứ trên đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Cụ thể, mức lương tối thiểu tháng tại 4 vùng được quy định như sau: Vùng I tăng 280.000 đồng, từ 4,68 triệu đồng/tháng lên 4,96 triệu đồng/tháng; Vùng II tăng 250.000 đồng, từ 4,16 triệu đồng/tháng lên 4,41 triệu đồng/tháng; Vùng III tăng 220.000 đồng, từ 3,64 triệu đồng/tháng lên 3,86 triệu đồng/tháng; Vùng IV tăng 200.000 đồng, từ 3,25 triệu đồng/tháng lên 3,45 triệu đồng/tháng.

Lương tối thiểu giờ tăng tương ứng 6%, dao động 16.600-23.800 đồng. Cụ thể, vùng 1 từ 22.500 đồng lên 23.800 đồng; vùng 2 từ 20.000 lên 21.200; vùng 3 từ 17.500 lên 18.600; vùng 4 từ 15.600 lên 16.600 đồng.

Chính phủ quy định lao động được trả lương theo tuần, ngày hoặc theo sản phẩm thì mức lương quy đổi cũng không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc tối thiểu giờ.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm tiếp tục trả lương đã thỏa thuận, cam kết có lợi cho lao động, như cao hơn 7% lương tối thiểu với người làm công việc hoặc chức danh qua đào tạo nghề, 5% với người làm việc trong điều kiện nặng nhọc, nguy hiểm.

Chủ sử dụng không được bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương hiện đang có với người làm thêm giờ, làm việc ban đêm, bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác.

Đây là lần thứ hai trong bốn năm lương tối thiểu vùng tăng vào đầu tháng 7, sau kỳ điều chỉnh hồi 1/7/2022 do ảnh hưởng của Covid-19.

Từ ngày 1/7/2024, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2024, riêng những người có mức hưởng thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thành 3,5 triệu.

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng ở những lần điều chỉnh tiếp theo.

dienhai.nguyen@free.fr

Review overview
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content