Home / Trang chủ  / Tin tức  / Đoàn kết lại cùng chung sống chống lại cánh hữu cực đoan

Đoàn kết lại cùng chung sống chống lại cánh hữu cực đoan

Cùng quy tụ trong Hội người Việt Nam tại Pháp, chúng tôi, những người Việt Nam thuộc thế hệ thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thậm chí thứ tư, tin rằng ý thức quan

Cùng quy tụ trong Hội người Việt Nam tại Pháp, chúng tôi, những người Việt Nam thuộc thế hệ thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thậm chí thứ tư, tin rằng ý thức quan tâm, không thờ ơ với người khác, tôn trọng, khoan dung và đoàn kết, luôn luôn tốt hơn là chia rẽ và thù hận, là đề cao sự đa dạng, hòa hợp để cùng nhau chung sống hài hòa.

Yêu nước Pháp, đất nước đã nuôi dưỡng hoặc là nơi sinh ra của chúng tôi, và ý thức được những giá trị làm nền tảng cho lý tưởng cộng hòa, chúng tôi chọn một tương lai tốt đẹp hơn, một xã hội bình yên, công bằng và đoàn kết hơn. Tương lai tốt đẹp này chỉ có thể được xây dựng bởi những người theo đuổi lý tưởng cộng hòa, và chúng tôi mạnh mẽ bảo vệ các giá trị đó. Chủ nhật ngày 7 tháng 7, trong vòng hai của cuộc bầu cử Quốc hội Pháp, chúng tôi kêu gọi những ai muốn chống lại mọi hình thức phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử hãy bỏ phiếu chống lại tư tưởng bài ngoại của các cánh hữu cực đoan, những người thừa kế mang ý thức hệ của Vichy và Maurras.

dienhai.nguyen@free.fr

Review overview
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content