Home / Tin tức hội  / Hội người Việt nam tại Pháp kêu gọi tất cả hãy tham gia cuộc bỏ phiếu vào ngày 30 tháng 6 và 7 tháng 7 để ngăn chặn sự trỗi dậy của các lực lượng cánh hữu cực đoan này

Hội người Việt nam tại Pháp kêu gọi tất cả hãy tham gia cuộc bỏ phiếu vào ngày 30 tháng 6 và 7 tháng 7 để ngăn chặn sự trỗi dậy của các lực lượng cánh hữu cực đoan này

Trước đe dọa từ Cánh hữu cực đoan đối với tất cả các cộng đồng người nước ngoài tại Pháp

Trước đe dọa từ Cánh hữu cực đoan đối với tất cả các cộng đồng người nước ngoài tại Pháp, vốn là những nguồn tài sản quý báu của nước Pháp, Hội người Việt nam tại Pháp kêu gọi tất cả hãy tham gia cuộc bỏ phiếu vào ngày 30 tháng 6 và 7 tháng 7 để ngăn chặn sự trỗi dậy của các lực lượng cánh hữu cực đoan này.

Vào ngày 19 tháng 6 năm 2024 Hội người Việt tại Pháp sẽ kỷ niệm 105 năm thành lập và kể từ khi sáng lập,  HNVNTP đã luôn lo bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt, đồng thời chia sẻ những giá trị như tự do, bình đẳng, bác ái và đoàn kết.

ani88ht@gmail.com

Review overview
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content