Home / 2021 / Tháng Mười Một (Page 2)

 1 / COVID 2020 – Hỗ trợ cộng đồng ở Pháp - Từ những ngày đầu của tháng 3 năm 2020, Hội đã vận động hội viên thành lập một Nền tảng điện tử hỗ trợ các người cao tuổi trong thời gian phong tỏa hoàn

READ MORE