Home / 2021 / Tháng Mười Một (Page 2)

 1 / COVID 2020 – Hỗ trợ cộng đồng ở Pháp - Từ những ngày đầu của tháng 3 năm 2020, Hội đã vận động hội viên thành lập một Nền tảng điện tử hỗ trợ các người cao tuổi trong thời gian phong tỏa hoàn

READ MORE
Skip to content