Home / Trang chủ  / Biển Đông

Được đại diện Hội Người Việt Nam Tại Pháp trong chuyến đi thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, rất hãnh diện