Home / Trang chủ  / Ici Việt Nam Festival

Ngày 18/6/2022, từ 11g đến 21g tại Place Monge, quận 5 Paris, Hội Người Việt Nam tại Pháp phối hợp với Foyer Việt Nam

Diễn ra từ 22-24/10 tại thủ đô Paris (Pháp), Ici Vietnam Festival 2021 - Spécial Cinéma là sự kiện liên hoan phim thường niên

Ngày 19/6/2021, tại Quảng trường Place Monge, quận 5, Paris, Hội người Việt Nam tại Pháp phối hợp cùng với Foyer Việt Nam đã

Ici Vietnam Festival* là sự kiện nhằm mang sự chú ý tới những sản phẩm của các nghệ sỹ gốc Việt trong nhiều lĩnh