Home / Trang chủ  / Tìm thực tập, việc làm  / Foyer Vietnam: tìm một phụ bếp

Foyer Vietnam: tìm một phụ bếp

tuần làm 4 ngày- nghỉ 3 ngày // 9g30-14g30 và 18g-22g30

Tiệm ăn hội đoàn chuyên về món ăn gia đình tìm một phụ bếp toàn thời gian

  • tuần làm 4 ngày- nghỉ 3 ngày // 9g30-14g30 và 18g-22g30
  • bao gồm đào tạo công việc
  • mutuelle được trả 70% + pass navigo 50% + phụ cấp tiền ăn.
  • Không khí làm việc  thân tình.

Liên hệ:

  • qua email contact@foyer-vietnam.org
  • qua điện thoại bằng tiếng phap: 06 60 66 02 56
  • qua điện thoại bằng tiếng Việt : 06 74 14 58 99

ani88ht@gmail.com

Review overview
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content