Home / Trang chủ  / Tin buồn

Lễ tang sẽ cử hành lúc 10g30 ngày thứ sáu 16-2-2024 tại phòng lớn (Coupole), Crématorium du Père-Lachaise

Hội người Việt Nam tại Pháp vô cùng đau buồn thông báo Ông Nguyễn Tiết Hồng từ trần ngày 27 tháng 01 năm 2024

Hội người Việt Nam tại Pháp vô cùng đau buồn thông báo Ông Đỗ Tấn Sĩ Đã từ trần ngày 20 tháng 01 năm 2024 tại

Bà Minh Thanh là một nhân vật nổi bật được kính trọng trong cộng đồng và là người bạn lớn của Hội người Việt

Lâm Bá Châu, một nhân cách không thể thiếu trong suốt 75 năm phong trào yêu nước của người Việt ở Pháp

Lễ tang sẽ diễn ra vào lúc 10g00 ngày 09/11 tại Crématorium Andelys

Hội người Việt Nam tại Pháp vô cùng đau buồn báo tin ông Nguyễn Quang Tiến đã từ trần ngày 27/08/2023, hưởng thọ 85

1 2 3 4
Skip to content