Home / Trang chủ  / Tin buồn

Chúng tôi rất đau buồn đã mất đi một người bạn tuyệt vời. Bà Raymonde Dien đã ra đi ngày 19/08/2022, hưởng thọ 93

Các con và cháu của ông Trần Minh Quốc Thiều đau buồn báo tin ông đã tạ thế vào ngày 10 tháng 7 năm

Ông Nguyễn Văn Lư sanh ngày 01/04/1945 tại Long An Tạ thế ngày 24/05/2022 tại Paris, hưởng thọ 77 tuổi Lễ nhập quan ngày thứ năm

Cáo phó Chúng tôi vô cùng thương tiếc xin thông báo cùng thân bằng quyến thuộc gần xa Chồng, cha và ông nội, ông ngoại của

Hội người Việt Nam tại Pháp xin thành thực chia buồn cùng anh Nguyễn Quý Anh và thân quyến.

Chúng tôi được tin Bà Paulette, vợ của Ông Ngô Đình Pháp (Hội công nhân Việt Nam tại Pháp) đã từ trần ngày

Nhạc sĩ Phú Quang qua đời vào lúc 8 giờ 45 ngày 8/12, tại Bệnh viện Việt Xô, sau gần 2 năm trị bệnh

Cáo phó Nam mô a di đà Phật Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin cha và ông chúng tôi Hương linh  : Ngô Thuần Phương Sinh

1 2