Home / Trang chủ  / Tin buồn

Chúng tôi được tin Bà Paulette, vợ của Ông Ngô Đình Pháp (Hội công nhân Việt Nam tại Pháp) đã từ trần ngày

Nhạc sĩ Phú Quang qua đời vào lúc 8 giờ 45 ngày 8/12, tại Bệnh viện Việt Xô, sau gần 2 năm trị bệnh

Cáo phó Nam mô a di đà Phật Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin cha và ông chúng tôi Hương linh  : Ngô Thuần Phương Sinh

VƯƠNG Thiên Cúc 26/12/1932 – 01/08/2021 Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin : vợ, mẹ, bà chúng tôi là Vương Thiên Cúc đã qua đời

Hội người Việt Nam tại Pháp vô cùng thương tiếc báo tin ông Nguyễn Tich Kỳ, người sáng lập và phụ trách Hợp Ca

HNVNTP vô cùng thương tiếc báo tin bà Alice DOISELET đã từ trần ngày 25 tháng 2 năm 2021. Bà là thành viên của hiệp

Được tin giáo sư Nguyễn Quang Riệu đã từ trần ngày 05/01/2021, lúc 23g15 tại Pháp do dịch Covid-19, hưởng thọ 89 tuổi, Hội