Home / Trang chủ  / Tin buồn

VƯƠNG Thiên Cúc 26/12/1932 – 01/08/2021 Chúng tôi vô cùng thương tiếc

0

Hội người Việt Nam tại Pháp vô cùng thương tiếc

0

HNVNTP vô cùng thương tiếc báo tin bà Alice DOISELET đã từ trần ngày 25 tháng 2 năm 2021. Bà là thành viên của hiệp

Được tin giáo sư Nguyễn Quang Riệu đã từ trần ngày 05/01/2021, lúc 23g15 tại Pháp do dịch Covid-19, hưởng thọ 89 tuổi, Hội