Home / Tin tức hội  / Gặp gỡ, giới thiệu sách: Thứ Bảy ngày 13 tháng 5 lúc 11 giờ sáng 

Gặp gỡ, giới thiệu sách: Thứ Bảy ngày 13 tháng 5 lúc 11 giờ sáng 

Với sự có mặt của Bà Nguyễn Đắc Như Mai

Chiến dịch Hồ Chí Minh giữa lòng Paris, Võ Văn Sung, Phiên bản Thế Giới 2020.

Với sự có mặt của Bà Nguyễn Đắc Như Mai, nhà sử học về quan hệ quốc tế và kinh tế nông thôn, cựu sinh viên Viện Quốc gia Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông (INALCO), cựu nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Cao cấp Mỹ La tinh (IHEAL) ; Huy chương từ Vàng năm 2010 Pháp ngữ cho báo chí. 

Bà đã dịch nhiều cuốn sách, trong đó gần đây nhất: từ tiếng Pháp sang tiếng Anh: How to be (North) Corean, Robert Charvin, Editions Seoul 2018), từ tiếng Anh sang tiếng Pháp: Sovietica, Irina Malenko, Editions Delga, 2018; từ tiếng Việt sang tiếng Pháp Chiến dịch Hồ Chí Minh giữa lòng Paris, Võ Văn Sung, Phiên bản Thế Giới 2020.

Chính về cuộc đấu tranh ngoại giao, cuốn sách của Võ Văn Sung cung cấp một lượng lớn thông tin chưa được công bố. Ngoài một vài tài liệu lưu trữ được lưu giữ tại Bộ Ngoại giao, chúng tôi có rất ít thông tin về chủ đề này.

ani88ht@gmail.com

Review overview
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content