Home / Trang chủ  / KDT – Trại Hè

Cứ 2 năm, lại gặp nhau. Năm này do dịch bệnh, chỉ làm 1 tuần và không có nấu ăn chung.Dù sao cũng

Năm 2021 là một năm đặc biệt đối với toàn thế giới và nhất là đối với các hội đoàn, các thành viên có