Home / Trang chủ  / KDT – Trại Hè

Một trại hè với 17 gia đình tổng số 73

1

Camping de Val de Landrouet, Merdrignac en Bretagne in  https://www.ugvf.org/kdt-camp-dete/ Rộn ràng,

0

CUỘC SỐNG CỘNG ĐỒNG Những trại hè đầy ắp kỷ niệm

Hãy viết khi cảm xúc vẫn còn mới ! Chơi với Hội người VN tại Pháp (UGVF) từ năm 2004, mình đã được rủ đi

Cứ 2 năm, lại gặp nhau. Năm này do dịch bệnh, chỉ làm 1 tuần và không có nấu ăn chung.Dù sao cũng

Năm 2021 là một năm đặc biệt đối với toàn thế giới và nhất là đối với các hội đoàn, các thành viên có

Skip to content