Home / 2021 / Tháng Sáu

"Tôi thất vọng nhưng tôi không cảm thấy buồn. Đi đến quyết định ngày 10 tháng 5 đã là môt thắng lợi." - Trần Tố Nga UGVF tiếp thu quyết định của tòa án Evry và ủng hộ bà Trần Tố Nga kháng cáo quyết định

READ MORE
Skip to content