Home / Trang chủ  / Tìm thực tập, việc làm  / Foyer Việt Nam đang tuyển dụng một phụ bếp

Foyer Việt Nam đang tuyển dụng một phụ bếp

(35 giờ/tuần, chia đều trong 4 ngày làm việc)

Hãy gia nhập đội ngũ của Foyer Việt Nam! Trong bối cảnh phát triển và mở rộng, Foyer Việt Nam đang tuyển dụng một phụ bếp toàn thời gian (35 giờ/tuần, chia đều trong 4 ngày làm việc). Liên hệ qua email: contact@foyer-vietnam.org

ani88ht@gmail.com

Review overview
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content