Home / Trang chủ  / Tin buồn  / Ông Nguyễn Tiết Hồng (1936-2024)

Ông Nguyễn Tiết Hồng (1936-2024)

Hội người Việt Nam tại Pháp vô cùng đau buồn thông báo Ông Nguyễn Tiết Hồng từ trần ngày 27 tháng 01 năm 2024 tại Cần Thơ.  Bác Hồng, các cháu trường thiếu nhi Bagneux những

Hội người Việt Nam tại Pháp vô cùng đau buồn thông báo Ông Nguyễn Tiết Hồng từ trần ngày 27 tháng 01 năm 2024 tại Cần Thơ. 

Bác Hồng, các cháu trường thiếu nhi Bagneux những năm 78-90 sẽ không quên giọng cười giòn tan của bác mỗi chiều thứ bảy, bác đến dạy lớp thủ công sau giờ học tiếng Việt.

Anh Hồng là người anh lớn mang những đột phá mới trong phòng trào thiếu nhi , dám nghĩ dám làm, khi còn là directeur de colonie đã tổ chức các trại phục sinh, trại hè ” chính quy” , đào tạo nhiều BAFA hiện nay nối tiếp anh trong sinh hoạt thiếu niên- thiếu nhi.
Nhớ mãi anh Hồng.

Trại hè Gorges du Tarn 1986

ani88ht@gmail.com

Review overview
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content