Home / Trang chủ  / Tin buồn  / Bà Nguyễn Thị Phụng Catherine, hưởng thọ 95 tuổi

Bà Nguyễn Thị Phụng Catherine, hưởng thọ 95 tuổi

Hội người Việt Nam tại Pháp vô cùng đau buồn thông báo Bà Nguyễn Thị Phụng Catherine mất vào tháng sáu 2024, hưởng thọ 95 tuổi. Thương tiếc bác Phụng, hội viên kỳ cựu của

Hội người Việt Nam tại Pháp vô cùng đau buồn thông báo Bà Nguyễn Thị Phụng Catherine mất vào tháng sáu 2024, hưởng thọ 95 tuổi.

Thương tiếc bác Phụng, hội viên kỳ cựu của Hội, tham gia phong trào từ hơn 50 năm nay, luôn đi đầu trong các cuộc đóng góp cho quê hương. Bác từng là thủ quỹ của Hội Thương Gia VN TP trước khi nghỉ vì vấn đề sức khỏe .

Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF)

ani88ht@gmail.com

Review overview
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content