Home / Trang chủ  / Hội thảo

TƯỞNG NHỚ HUỲNH KHƯƠNG AN, NGƯỜI VIỆT NAM, LIỆT SĨ CHÂTEAUBRIANT, HY SINH VÌ NƯỚC PHÁP, VÌ TƯ TƯỞNG TIẾN BỘ CỦA NHÂN DÂN

Năm 2021 là năm kỷ niệm 80 năm ngày những người yêu nước Pháp bị phát-xít Đức hành quyết tại Châteaubriant. Vào ngày 22

Skip to content