Home / Trang chủ  / Tin buồn  / Tin buồn Giáo sư Nguyễn Quang Riệu

Tin buồn Giáo sư Nguyễn Quang Riệu

Được tin giáo sư Nguyễn Quang Riệu đã từ trần ngày 05/01/2021, lúc 23g15 tại Pháp do dịch Covid-19, hưởng thọ 89 tuổi, Hội người Việt Nam tại Pháp xin thành thật chia buồn cùng

Được tin giáo sư Nguyễn Quang Riệu đã từ trần ngày 05/01/2021, lúc 23g15 tại Pháp do dịch Covid-19, hưởng thọ 89 tuổi, Hội người Việt Nam tại Pháp xin thành thật chia buồn cùng anh Nguyễn Quý Đạo và tang quyến. 

tran.huyennhi07@gmail.com

Review overview
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.